رونمایی از کتابخانه تخصصی کاشان پژوهی حضرت آبت الله امامت

رونمایی با حضور هنرمندان، مسئولین و علمای کاشان